Urologer - En hel del rörande urologer, urologi och prostatabesvär
Testikelcancer

Testikelcancer

Testikelcancer är den cancerform som har lägst dödlighet om den upptäcks i tid. Över 90% av de som får testikelcancer kan botas för gott.

Under 1960 och 70-talen var dödligheten i testikelcancer hög men med hjälp av kirurgi och kemoterapi (medicin) har dödligheten minskat radikalt.

I åldersspannet 20-45 år är testikelcancer den vanligaste cancerformen men ovanlig och t.o.m. mycket ovanliga för pojkar under 15 år och män över 50 år.

Symptom på testikelcancer

Det främsta tecknet på testikelcancer är att en testikel har svullnat upp och ömhet, värk eller smärta känns i testikeln. Det kan också uppstå en knöl på en av testiklarna.

Vid testikelcancer kan även en viss tryckande obehagskänsla komma från testikeln eller att testikeln känns tung.

Testikelcancer är mindre förekommande hos de män där testiklarna har glidit ner symmetriskt i pungen.

Rekommendation gällande upptäckt av testikelcancer

Alla män mellan 20-40 år rekommenderas att känna på sina testiklar minst en gång i månaden för att upptäcka eventuella förändringar. Har man en sambo kan man låta hen gå över testiklarna som en del i ett förspel.

Om ni upptäcker någon typ av förändring i pungen eller testiklarna ska ni omgående ta kontakt med en urolog eller kontakta närmaste vårdcentral.Diagnos av testikelcancer

Testikelcancer kan ofta diagnostiseras med hjälp av ultraljud. Med ultraljudet kan man både bestämma storlek och läge för testikelcancerna men även hur testikelcancern ser ut.

Med en datortomograf kan en mer exakt bild av testikelcancern tas fram vilken också kan tala om positionen för eventuella metastaser (dottertumörer eller cancerspridning).

Det går också att med hjälp av blodprov mäter eventuella tumörmarkörer genom proteinkoncentrationer för visa specifika proteiner som får förhöjda värden vid testikelcancer.

Den som fått testikelcancer i ena testikeln löper högre risk att även den andra testikeln drabbas. Ungefär en av tjugo drabbas av testikelcancer även i den kvarvarande testikeln.

Behandling av testikelcancer

En vanlig och säker behandling av testikelcancer är att kirurgiskt avlägsna den drabbade testikeln och bitestikeln och sädesledare. Detta för att inte testikelcancern ska spridas på grund av rester av cancerceller. De flesta behåller sin fertilitet trots att ena testikeln är bortopererad men antalet spermier minskar och därmed chansen att få barn vi ett samlag.

Det är urologer som utför de kirurgiska ingreppen vid behandling av testikelcancer.

Ofta kombineras den kirurgiska behandlingen av testikelcancer med strålbehandling eller kemoterapi. Detta för att säkerställa att alla cancerceller dör.

Testikelcancerns utbredning och orsaker

Testikelcancer är vanligare i Kaukasien, Norden, Tyskland och på Nya Zeeland jämfört med övriga världen. Minst vanligt med testikelcancer är det i Afrika och inte heller så vanligt i Asien.

En statistiskt säkerställd ökad risk för testikelcancer får de som röker cannabis och marijuana. Som med många sjukdomar minskar även risken för testikelcancer med fysisk aktivitet.