Urologer - En hel del rörande urologer, urologi och prostatabesvär
Prostatacancer

Prostatacancer

Prostatacancer är den mest förekommande cancern hos svenska män och totalt drabbas 9000 män varje år vilket innebär att omkring var sjätte man drabbas av prostatacancer någon gång under livet. Omkring 2000 män dör varje år av prostatacancer.

Prostatacancern utvecklas i den manliga körteln prostatan och innebär att vissa celler i prostatan förökar mycket snabbt hela tiden. Dessa celler kan också sprida sig till andra delar av kroppen om inte cancercellerna i prostatan avlägsnas.

Det är endast män som får prostatacancer och den är nästan bara män över 50 år som drabbas av cancern. Normalt är diagnosen för prostatacancer över 70 år. Normalt är de första organ som angrips av prostatarelaterade cancerceller är lymfkärlen och skelettet.

Prostatacancer växer normalt sätt mycket långsamt, den kan växa i 10 år innan den ger några symptom eller börjar sprida sig till andra delar i kroppen även om vissa prostatatumörer kan växa snabbare.

Symptom på prostatacancer

Prostatacancer kan ge symptom på smärta vid urinering och bristande förmåga till erektion, men många av dem som får prostatacancer får några inte några symptom.

Ett symptom kan vara att strålen när man kissar är svagare eller att den inte börjar lika snabbt som förr. Dock är detta mycket vanligt för män i 50-årsåldern och kan bero på många andra orsaker. Ett annat symptom är att man måste gå upp flera gånger på natten för att kasta vatten men även detta kan ha många andra orsaker än prostatacancer för äldre män.

Ett symptom om prostatacancern spridit sig är värk i ryggen eller i bäckenbenet. Ett annat symptom är blod i urinen men ofta har det helt andra orsaker.

Om du har några symptom eller har haft en nära släkting med prostatacancer ska uppsöka en vårdcentral i första hand och därefter en urolog eller urologisk mottagning.

Diagnos av prostatacancer

Bästa sättet att upptäcka prostatacancer är genom ett blodtest där man söker efter en prostataspecifikt antigen, så kallat PSA-prov. PSA-testet ger inte ett svara på att det garanterat är prostatacancer men att det är risk för cancern i prostatan.

Nästa steg är att göra ett vävnadsprov som analyseras i mikroskop eller ultraljudsundersökning. Prostatan kan också nås via ändtarmen och urologen kan med ett finger känna på prostatans baksida för att få indikationer på prostatacancer.

Om du har haft en släkting, har minsta symptom eller ändå vill göra ett PSA-prov ska du söka upp en vårdcentral snarast.

Minska risken för prostatacancer

Det finns många sätt att minska risken att drabbas eller att dö i prostatacancer. Männen, till skillnad mot kvinnor, går inte på regelbunden läkarundersökning av sina könsorgan.

Genom att män över 50 år genomgår regelbundna PSA-prov så kan antalet dödsfall i prostatarelaterad cancer sänkas rejält.

Selen och zink har visat sig sänka risken för prostatacancer. Även frånvaron av rökning och ökad fysisk aktiv minskar risken för prostatacancer.

Orsak till prostatacancer

Andelen prostatafall är högst i Sverige, USA och övriga västvärlden men betydligt lägre i Asien. Det finns genetiska orsaker till prostatacancer men även kostrelaterade orsaker.

Om någon släkting har haft prostatacancer innan 80-årslådern är detta definitivt en anledning till att vara extra vaksam och låta undersöka sig regelbundet. Detta gäller nära släktingar både på mammans och pappans sida.

Prostatan är beroende av testosteron som bildas bland annat i testiklarna. Testosteronet sökerställer att prostatan fungerar men även styr prostatans tillväxt.

Behandling av prostatacancer

Prostatacancern behandlas med kirurgi, cellgifter hormonbehandling och/eller strålbehandling.

Behandlingen beror på hur stor prostatacancern är och om det finns metastaser (dottertumörer) men behandlingsalternativen påverkas också av ålder och allmänt hälsotillstånd.

Vid kirurgisk behandling av prostatancancern används robotik i allt större utsträckning vilket underlättar för urologen och ökar säkerheten för patienten. Om prostatacancern har spridit sig till andra delar av kroppen finns det ingen riktigt bra behandling men cancern kan oftast kontrolleras med hormonbehandling

Det finns även en godartad variant av prostatacancer som inte ger upphov till några besvär och som inte behöver behandlas. Det går att bli diagnostiserad helt frisk från prostatacancern men även om man inte är helt frisk kan många ändå få ett bra liv i många många år.

För en del prostatatumörer räcker det med att bromsa förloppet med hormonbehandling kombinerat med strålbehandling.

Det viktigaste sättet att få en så säker och lindring behandling av en prostatacancer som möjlighet är att tidigt söka upp vårdcentralen, urologen eller en urologmottagning om du har några symptom. Ännu bättre är att upptäcka prostatatumören genom ett PSA-prov innan du har några symptom.

Ultraljudsundersökning vid befarad prostatacancer

Vid en ultraljudsundersökning kan urologen få en bättre bild av prostatan och om det är någon prostatacancer. Ultraljudssändaren sänder ut och tar emot ultraljudsvågor som riktas mot prostaten och ultraljudssändaren förs in via analöppningen.

Vävnadsprov vid befarad prostatacancer

Ett vävnadsprov är ett enkelt ingrepp urologen gör och gör inte speciellt ont eftersom det sker under lokalbedövning. För att minska infektionsrisken får patienten antibiotika.

Vävnadsprovet får sedan analyseras i mikroskop.

Strålbehandling vid befarad prostatacancer

Strålbehandling kan användas istället för eller som kompelement vid behandling av prostatacancer. Det finns två olika typer av strålbehandling, yttre och inre. Vid en yttre strålbehandling behandlas prostatan med strålning från utsidan men vid den inre strålbehandlingen sticks ett radioaktivt stift in i prostatan.

Vilken typ strålbehandling som är mest lämplig och om strålbehandling är lämpligt beror på prostatacancerns utbredning och patientens hälsotillstånd och ålder.

Hormonbehandling

Det finns många varianter på hormonbehandling som kan var komplement till andra typer av prostatacancerbehandlingar.Mer om prostatacancer

Det finns mycket att läsa på om prostatacancer och behandling av cancern i prostatan. Den bästa informationen om prostatacancer finns på:

Biverkning vid behandling av prostatacancer

Efter en behandlad prostatacancer kan det uppstå en hel del svåra biverkningar. De vanligaste biverkningarna efter prostatacancern är:

  • Lägre sexuell förmåga
  • Ibland impotens
  • Urinläckage
  • Minskad upplevelse vid orgasm

Många upplever biverkningarna så svåra att det påverkar deras livskvalité kraftigt. Prostatacancer kan också leda till sterilitet.