Urologer - En hel del rörande urologer, urologi och prostatabesvär
PSA-prov - ProstataSpecifikt Antigen

SA-prov

Ett PSA-prov (ProstataSpecifikt Antigen) är ett blodprov som söker efter ett speciellt protein som kan indikera prostatacancer. Om nivåerna av detta protein som analyseras vid PSA-provet är höga så kan detta föranleda grundligare undersökningar.

Denna prostataspecifikt antigen, PSA, bildas av prostatakörteln. PSA:t kommer ut i blodet i större utsträckning från cancercellerna i prostatan än från andra prostataceller vilket kan ge indikationer på prostatacancer. Förhöjda värden i PSA-provet kan betyda både prostatacancer eller en godartad prostataförstoring.

PSA-provet har blivit den viktigaste markören för alla cancerformer idag eftersom prostatacancern är så vanligt förekommande i Sverige.

Vad innebär prostataspecifikt antigen

Prostataspecifikt antigen, PSA, är egentligen ett enzym som produceras av prostatan som finns i sädesvätska. Nyttan med PSA är att de gör så att spermierna frigörs efter en tid inne i vaginan från den gelén som spermierna finns i så att de kan söka sig till ägget.

PSA-provets betydelse

PSA-prov började tas i Sverige på 1990-talet och har haft stor betydelse för överlevnaden i prostatacancer. Prostatacancern upptäcks mycket lättare och tidigare tack vare PSA-provet.

Om alla svenska män över 50 år gjorde PSA-prov regelbundet skulle 500-1000 liv räddas varje år.

Undersökningar efter ett PSA-prov

Om PSA-provet visat på förhöjda värden krävs ytterligare undersökningar för att kunna bestämma vad PSA-provets höga värden beror på. De normala stegen efter ett PSA-prov är.

  • En urolog känner på prostatan via ändtarmen
  • En ultraljudsmätning görs av prostatan
  • Det tas vävnadsprov på prostatan som analyseras i mikroskop

Efter dessa tester kan urologen fastställa om de förhöjda värdena beror på prostatacancer, är en vanlig godartad prostataförstoring eller bara åldersrelaterad normalförhöjning av PSA-värdet.

PSA-värdet

Generellt kan man säga att ju högre PSA-värden man har desto större risk är det att man har utvecklat prostatacancer. PSA-värdet mäts i mikrogram PSA per liter (µg/l). Det finns ingen tydlig gräns att över ett visst värde innebär det prostatacancer utan PSA-värden på 1 µg/l är det 5% risk för prostatacancer och vid 10 µg/l är det omkring 40% risk. Vid höga PSA-värden över 40 µg/l är risken mycket stor för att man har en utvecklad prostatacancer.

Vid PSA-värden över 3 µg/l bör man remitteras till urolog. Äldre män får också normalt högre värden på PSA än yngre.Intervall mellan PSA-prov

Eftersom prostatacancer utvecklas normalt långsamt går det att monitorera utvecklingen av de förhöjda PSA-värdena under flera år. Det har tagits fram riktlinjer för hur ofta patienter ska göra PSA-prov.

Inga släktningar med prostatacancer

Om det inte finns släktningar med prostatcancer kan avståndet mellan PSA-proven vara relativt långt.

  • 0-1 µg/l - 1 gång var sjätte år
  • 1-3 µg/l - 1 gång vartannat år
  • > 3 µg/l - Besök hos urolog

Risken att dö i prostatacancer vid värden under 1 µg/l vid pensionsåldern är mycket små.

Nära släktningar med prostatacancer

Ifall någon nära släkting haft prostatacancer ska PSA-prov göras med tätare intervall.

  • 0-1 µg/l - 1 gång var vartannat år
  • 1-2 µg/l - 1 gång varje år
  • > 2 µg/l - Besök hos urolog

Mer information om PSA-prov

Innan man gör ett PSA-prov kan det vara bra att läsa igenom den information som finns på bland annat från Socialstyrelsens, Om PSA-prov

PSA-skanning

PSA-skanning innebär att en stor grupp män inom en riskgrupp (t.ex. ålderskategori) gör PSA-prov även om de inta haft symptom. Denna typ av skannig förekommer för kvinnor både gällande bröstcancer men även kontinuerliga besök och gynekolog.

I Sverige genomförs ingen PSA-skanning av män eftersom upptäckt av befarad prostatacancer kan leda till onödiga behandlingar med svåra biverkningar. Vissa anser att detta orsakar många dödsoffer i onödan och andra tycker att detta är rätt eftersom mycket onödigt lidande undviks.

Negativt om PSA-test

När man genomgår ett PSA-prov finns det risk att detta indikerar förhöjda värden vilket kan vara ett tecken på prostatacancer. All prostatacancer är inte livshotande utan många kan leva obehindrat med cancern. Att behandla en prostatacancer kan få allvarliga biverkningar som impotens och nedsatt livskvalité. Det finns många som har behandlats för prostatacancer för säkerhetsskull men i onödan.